1884

Tomáš Garrigue Masaryk

1. československý prezident

Vek:
dožil sa 87 rokov
Narodenie:
7. 3. 1850 , Hodonín, Rakouské císařství.Umrel 14. 9. 1937 ve věku 87 let, Lány,
Znamenie:
RYBY
Výška:
168
2486
Tomáš Garrigue Masaryk

Tomáš Garrigue Masaryk,

Tomáš Garrigue Masaryk bol štátnik, politik, filozof a pedagóg, prvý prezident Československej republiky. Pre jeho služby štátu parlament udelil titul „Prezident Osloboditeľov“ a celkovo sedemnásť krát bol nominovaný na Nobelovu cenu za mier, pochádzal z chudobnej rodiny. Otec, rodák slovenskej národnosti, bol vodič, matka pracovala ako kuchárka. Po štúdiách v Guardroom, v Brne a vo Viedni roku 1876 absolvoval filozofické diela Platóna. Na študijný pobyt v Lipsku v roku 1877, sa stretol s jeho budúcou manželkou, Americká Charlotte Garrigueovou a 1878 s ňou v New Yorku sa oženil. Nasledujúci rok vo Viedni habilitoval sociologické práce o samovražde. Po vzniku českej univerzity v Prahe bol v roku 1882 menovaný za profesora filozofie. Založili a upravili mesačník the Athenaeum,  a vstúpil do verejného života, kritike tzv. Rukopisov. Svojich študentov vedie k kritickosti a scientism v duchu Auguste Comta a jeho program „realizmus“ sústredené okolo týždenníka Čas.

V roku 1890 sa spojil s priateľmi mladočeskej strany a v nasledujúcom roku bol zvolený za člena Ríšskej rady, bránil  väčšiu autonómiu českých krajinách, tak aj záujmy juhoslovanských národov, ale pre spory s radikálnym vedením strany s r. 1893 mandátu vzdal. V snahe kultivovať české politické myslenie Masaryk začal sa zaoberať históriou. Vyzdvihol na koncepcii, Františka Palackého a premýšľal o historickom poslaní českého národa. Českej reformácie a národného obrodenia ako prejavy ľudskosti, má podľa neho, širšie, všeľudský význam. Zároveň však Masaryk bol tiež riešiť sociálne problémy, podporoval osem hodinový pracovný deň a všeobecné voľby. Roku 1899 pôsobil s požiadavkou na kontrolu vybavovania s Hilsnerem (tzv. hilsneriáda) a proti antisemitským prejavom. V roku 1900 pôsobilv  českej strane progresívne, na ktoré bol v roku 1907 a 1911 opätovne zvolený (jej len) ríše je členom. Na základe dlhodobých štúdií a početných návštev v Rusku publikovaných od roku 1913 v nemčine jeho najrozsiahlejším a vo svete najznámejšia práca je  „Rusko a Európa“, preložené do viacerých jazykov.

Jeho kontakty, vedomosti a skúsenosti z Masaryk bohato používa, keď v roku 1914 vycestoval na Západ a prechádza sa sR. W. Seton-Watson a iných predstaviteľov svetovej politiky s českými požiadavky. Roku 1915 sa nemohol vrátiť, pretože na neho zatykač bol vydaný, a jeho manželka bola v pasci. Spolupráci s domovom, potom mu pomohol Eduard Beneš a ďalší priatelia. Vzdialení priatelia po celom svete mu pomáhali, získali si ich podporu, a v júni 1915 v Ženeve prvýkrát verejne deklarovali požiadavku samostatného štátu. V tom istom roku odišiel do Londýna, kde sa stal profesorom na King ‚ s College .. V roku 1916 s M. R. Štefánikom pripravili sa na prijatie u francúzskeho premiéra Brianda v Paríži, kde vzniklo aj Československej národnej rady.

Správa o revolúcii v Prahe a vznik Československa 28.. Októbra 1918 zachytil Masaryk ešte v Amerike, ako aj správy o jeho zvolení za prezidenta. Na ceste domov navštívil ako prezident Anglicko, Francúzsko a Taliansko, a českých legionárov a 21. Decembra 1918 . Hneď po voľbách v roku 1920, bol znovu zvolený, aj keď získal len asi 65 % hlasov, a podobne ako v ostatných voľbách z roku 1927. Len v treťom kole v roku 1934, že ústavu, prezident Osloboditeľov povolené a ktoré sa uskutočnilo ako prejav demokracie, získal 73 % hlasov. Komunisti a slovenskí nacionalisti za Masaryka nikdy nehlasovali. Koncom roku 1935 odstúpil zo zdravotných dôvodov, abdikoval a 14. Septembra 1937 zomrel. Jeho pohreb bol veľký prejav národnej demonštrácii za slobodu a demokraciu.