1793

Miloš Zeman

prezidnet ČR

Vek:
74
Narodenie:
28. 9. 1944 , Kolín, Československo
Znamenie:
VÁHY
Výška:
187
-258
Miloš Zeman

Miloš Zeman,

je český politik, ekonóm, prognostik, a tretím prezidentom českej republiky.Prvú inauguračnú prísahu mal  8. marca 2013 a druhé funkčné obdobie začalo asi o päť rokov neskôr.

Vyštudoval na vysokej škole ekonomickej a vysokej škole ekonomickej v Prahe, 1969 (riadneho štúdia mu spočiatku nie z politických dôvodov povolené). Získal vedeckú hodnosť kandidát ekonomických vied (Csc.). Počas Pražskej jari (1968) vstúpil do komunistickej strany, z ktorej bol vylúčený v roku 1970. Potom pracoval ako prognostik v niekoľkých organizáciách, z ktorých bol buď vylúčený, alebo boli celé organizácie rozpustené.

V auguste 1989 publikoval svoj článok Predvídavosťou a prestavba v Technických časopisoch, v ktorom na základe vedeckých poznatkov, kritizoval režim. Tento článok bol najviac otvorený k „oficiálne“ vydaným prejavom proti politike komunistickej strany. Jeho účinok umocnili  provokatívne kresby ilustrátora Pavla Matušky.

…s prebiehajúcou rekonštrukciou dostane v nás skutočne rast prognóz prvýkrát normálnych podmienok pre ich existenciu. Miznú nadšený chválospevy  na jasnú budúcnosť, ktorá bude venovaná múdrym a spoľahlivé vedenie. Začína triezva  analýza budúcich príležitostí a rizík, ktoré často s hrôzou zistíme, že najvýznamnejšie riziká môžu vzniknúť v dôsledku nekvalifikovaných (buď sa už uskutočnili, alebo projektovaných) rozhodnutia tohto vedenia.

Počas nežnej revolúcie bol aktívne zapojený do činnosti Občianskeho fóra (jeho krátka prednáška o Letná obyčajný 25. Novembra 1989, kde sa v porovnaní na našu životnú úroveň, napr. s africkými štátmi, bol medzi účastníkmi obrovskú odozvu).

V roku 1990, Občianske fórum, kooptuje a neskôr vo voľbách zvolený do snemovne národov Federálneho zhromaždenia, kde pôsobil ako predseda rozpočtového výboru. Súčasne v rokoch 1990-1993 pracoval ako výskumný pracovník na Prognostického ústavu československej akadémie vied.Už spolupracoval s českou stranou sociálnej demokraticie (CSSD). Vstúpil do nej v roku 1992 a v tom istom roku sa stal predsedom jeho strany, organizácie a o rok neskôr celej párty. V post ČSSD predseda pôsobil až do roku 2001, a z jedného z mnohých politických subjektov urobené v priebehu niekoľkých rokov, prvý najsilnejší, opozícia, a nakoniec víťaznej strane volieb.V roku 1992 bol Miloš Zeman opätovne zvolený do Federálneho zhromaždenia, ale vzhľadom na následnom rozdelení Československa mu mandát v tom istom roku sa rozpadol