5818

Martin KLUS

Vek:
39
Narodenie:
8. júna 1980 Banská Bystrica
Znamenie:
BLÍŽENCI
Výška:
178
6579
Martin KLUS

doc. PhDr. Martin Klus, PhD., MBA

je slovenský politológ a politik SaS.

Pred vstupom do politiky sa živil vyučovaním politológie a poskytovaním politických analýz domácim (RTVS, TA3, JOJ, MARKÍZA ,Nový Čas, Aktuálne.sk, Aktuality.sk a pod.), ale aj zahraničným médiám (Česká televize, Lidové noviny, Magyar Rádió, Wiener Zeitung, TRT, BBCa pod.).

V rokoch 2013-2014 bol v rebríčku slovenských politológov a sociológov jedným z najcitovanejších. Citovanosť mu zvýšil najmä DennikN, kde bol najcitovanejším. Naopak odborne ekonomicky zamerané Hospodárske noviny ho necitovali prakticky vôbec.

Aktívne sa od roku 1999 realizuje aj v rámci tretieho sektora s cieľom zvýšiť občiansku či študentskú participáciu na veciach verejných, resp. v rámci okrášľovacích a vzdelávacích aktivít. Viackrát sa angažoval v politických, odborných i občianskych iniciatívach na zmenu volebných zákonov

Martin Klus (1980 v Banskej Bystrici) je docentom v odbore politológia. Vyštudoval politológiu na Fakulte politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, kde absolvoval aj doktorandské štúdium a habilitačné konanie. Na Katedre politológie Filozofickej fakulty Trnavskej univerzity pôsobí od roku 2016.

odborné zameranie: verejná politika, európska politika

Predmety:

     Bc. stupeň

 • Aktéri verejnej politiky
 • Verejná politika
 • Lobing

     Mgr. stupeň

 • Politický marketing a masmediálna politika
 • Európske integračné procesy I.
 • Európske integračné procesy II.
 • Európske politické strany

     voliteľné predmety

 • Vedecko-odborné podujatie
 • Komparácia verejných politík I.
 • Komparácia verejných politík II.
 • Analýza aktuálnych politických problémov

Výber z publikačnej činnosti:

Eddie MURPHY

Monografie a kolektívne monografie

Aktéri verejnej politiky – Štrukturalizácia, Voľba. Banská Bystrica: Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov UMB, 2008, ISBN 978-80-8083-548-4.

Państwo Socjalne w Europie : Historia – Rozwój – Perspektywy / Alexander Awierin … [et al.] Toruń : Wydawnictwo Naukove Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2013. – 625 s. – ISBN 978-83-231-3109-0.

Štúdie v zahraničných vedeckých časopisoch a zborníkoch

Globalization and Intercultural Dialoque from the EU perspective : Globalization, integration and the EU culture policy / Martin Klus, Veronika Sklenková, 2013. In: Médias et sociétés interculturelles : Société et médias dans le dialogue interculturel / Sous la direction de Martin Klus, Gilles Rouet ; la revision de textes: Anne-Coralie Bonnaire, Christophe Lips. – Paris : L’Harmattan, 2013. – ISBN 978-2-343-01216-2, s. 81–88.

Media similarities and media market trends in Central Eastern Europe / Martin Klus, Gabriela Mezeiová, 2013. In: Médias et sociétés interculturelles : Société et médias dans le dialogue interculturel / Sous la direction de Martin Klus, Gilles Rouet ; la revision de textes: Anne-Coralie Bonnaire, Christophe Lips. – Paris : L’Harmattan, 2013. – ISBN 978-2-343-01216-2, s. 139–150.

A multi-layered Europe / Martin Klus, Veronika Sklenková, 2011. In: La Turquie et l`Union européenne: défis et perspectives d`adhésion = Turkey and the European Union: challenges and accession perspectives / sous la direction de Gilles Rouet, Peter Terem. – Bruxelles : Éditions Bruylant, 2011. – (Collection Voisinages Européens). – ISBN 978-2-8027-3094-1, s. 147–161.

Štúdie v domácich vedeckých časopisoch a zborníkoch

Unregional vs. Regional cooperation of European Countries in Reflection of European Integration Processes, World, Europe and National State. Banská Bystrica: FPVaMV UMB v Banskej Bystrici, 2004, s. 139 – 141.

Byrokracia a byrokratizácia vo verejnom sektore. In: Politické vedy – časopis pre politológiu, najnovšie dejiny a medzinárodné vzťahy, Ročník V., číslo 3/2006, s. 75 – 82.

Politická kultúra ako determinant realizácie verejnej politiky a organizácie verejnej správy. In: Reforma verejnej správy na Slovensku. Žilinský samosprávny kraj, 2007, ISBN 978-80-969673-6-0, s. 80-83.

Nárast podpory extrémistických postojov v kontexte vzdelávacích procesov a ich zmien v demokratických spoločnostiach./ Marcel Martinkovič, Martin Klus.
In: Extrémizmus a radikalizmus – staré fenomény v nových kontextoch. Prešov : Vydavateľstvo Prešovskej univerzity, 2016. – ISBN 978-80-555-1765-0. – s. 114–126.

https://www.facebook.com/martin.klus/

Články týkajúce sa Martin KLUS

Vieme prví:Piatok je koniec štátnej karanténe

Aktualizácia,od piatka bude možnosť stiahnuť si aplikáciu a po podpísaní splnomocnení absolvovať domácu karanténu Vo vonkajšom prostredí už nebudú rúška…