2148

Imhotep

kňaz,vezír

Vek:
Narodenie:
2650 p.n.l , Egypt
Znamenie:
Výška:
78
Imhotep

Imhotep,

Imhotep (preklad jeho mena je „Ten, ktorý prichádza v mieri“) bol pôvodne heliopolský veľkňaz. Počas vlády Djosera sa prejavilo vEgypte hrozivé sucho, hladina Nílu stále klesala a všetci boli  postupne v stave zúfalstva. Sucho trvalo 7 rokov a potom sa Djoser rozhodol privolať veľkňaza Imhotepa. Povedal faraón, že Nílu má dať nový zdroj v Elefantině, kde bol uctievaný boh Chnum. Mal schopnosť udržať si  vody z Nílu. Djoser bol za to , aby sa Chnumovi dalo veľké množstvo ponúk. Djoser bol prekvapeny a sucho naozaj skončilo. Vstúpil Djoser do histórie ako spasiteľ egyptského ľudu.Imhotep študoval v „Dome života“, kde sa učil matematiku, zemepis, dejepis, a medicínu, ale aj filozofiu a umenie. Ale predovšetkým, stal sa známy pre jeho „revolúcie“ v architektúre. Nie je známe, kedy presne sa narodil, ani kedy presne  zomrel, ale je isté, že žil počas vlády posledného faraóna 3. dynasty – Huneje.

 

Imhotep sa stal prvým vezírem v Egypte, aj keď pre jeho život, tento titul nič neznamenal. Táto funkcia mu vznikla za panovania faraóna Snofrua 4. dynastie, ale Imhotep bol v plnení všetkých úloh pomocou tejto funkcie a potom súvisiace. Stál v čele ústrednej štátnej správy, kontroloval dôležité záležitosti štátu a bol vedúcim verejných činiteľov, ktorí podľa jeho objednávky plnili dané rozkazy,  ktoré boli v platnosti v jednotlivých krajoch.