B R E X I T, čo z neho vyplýva?

Článok

Vláda SR na svojom zasadnutí 13. marca 2018  schválila úpravy viacerých zákonov pre prípad tvrdého brexitu. Zámerom bolo prijať potrebné opatrenia, ktoré SR pripravia na túto situáciu a minimalizujú aspoň niektoré, bezprostredne hroziace negatívne dosahy. Okrem iných napríklad zákon o daňových poradcoch, zákon o príspevku na pohreb, zákon o sociálnom poistení či zákon o službách zamestnanosti. Taktiež pobytové práva, otázky štúdia vo Veľkej Británii,  ako aj uznávanie vodičských preukazov.  

Ak dôjde k dohode, občania Spojeného kráľovstva budú môcť naďalej prichádzať a usadiť sa v SR za rovnakých podmienok ako občania EÚ až do konca prechodného obdobia, t. j. do 31.12.2020.

Ak nedôjde k dohode, t.j. nebude ani žiadne prechodné obdobie, občania Spojeného kráľovstva žijúci v SR ku dňu brexitu budú môcť aj naďalej pokračovať v pobyte v SR. Preukaz o pobyte občana EÚ si bude možné vymeniť do 31.12.2020. Občania Spojeného kráľovstva prichádzajúci do SR po brexite budú považovaní za občanov tretích krajín a budú musieť požiadať o povolenie na pobyt spôsobom a za splnenia všetkých podmietok platných pre občanov tretích krajín.

http://www.minv.sk/?brexit-2
today

Odporúčané profily

Profilová fotka
Andrej Kiska
Profilová fotka
Antonio Bnderas
Profilová fotka
Victoria Abril